HAS Hogeschool biedt hoogwaardige masterclass Voedseltransitie aan

 
Om op termijn negen miljard mensen te kunnen voeden en de aarde leefbaar te houden, is een radicale omslag nodig – in denken én doen. We moeten op zoek naar andere manieren van produceren, consumeren, handelen en distribueren. Gelukkig groeit het aantal mensen en initiatieven dat op onderzoek uit is. Er wordt volop geëxperimenteerd met beloftevolle innovaties op het gebied van kortere voedselketens, meer plantaardig en minder dierlijk voedsel, minder afval, uitstoot en verspilling en het sluiten van landbouwkringlopen.
 
De Masterclass Voedseltransitie is een meerdaagse training bedoeld voor mensen die vernieuwing nastreven en vanuit hun eigen professionaliteit een rol willen pakken in die voedseltransitie.