Ons toekomstig voedselsysteem

future food systems

Ons toekomstig voedselsysteem; menselijke waarden en principes uit de natuur als fundament  

Twee studenten van HAS Hogeschool – Christiaan Bikker en Anne Steeghs – hebben in opdracht van Atelier Waarden van het Land en het lectoraat Future Food Systems, lector Frederike Praasterink een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar ‘Nature’s Guiding Principles’ als richtsnoer voor de ontwikkeling naar een duurzaam voedsel systeem.

Uitgangspunt is een voedselsysteem dat zich beweegt binnen de ecologische grenzen van de aarde en de sociale grenzen van de samenleving. Christiaan en Anne hebben de 10 principes uitgewerkt aan de hand van literatuurstudie en interviews met ondernemers die gedurfde stappen hebben gezet. De eerste laag van principes bestaat naar hun idee uit het herdefiniëren van waarden in een inclusieve benadering, waarbij iedereen meetelt (sociaal, mens) en alles wordt meegerekend (welzijn mens en dier, impact op omgeving).

De overige 8 principes van het duurzame voedselsysteem die Anne en Christiaan hebben uitgewerkt zijn: geen verspilling, gezond voor mensen, gesloten kringlopen, versterking functionele biodiversiteit, gebruik schone energie, gezonde bodem, efficiënte processen en tenslotte veerkracht (resilience) en aanpassingsvermogen. Christiaan en Anne hebben met hun scriptie een inspirerende en goed gedocumenteerde basis gelegd voor verdere uitwerking. Als Atelier Waarden van het Land gaan we hier verder mee door onder meer de visie van minister Carola Schouten (Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden) te toetsen op deze tien principes. 

Door: Ton Duffhues