Studenten leren belangrijke lessen tijdens College Tour van Waarden van het Land

Sinds eind vorig jaar werkt Stichting Atelier Waarden van het Land intensief samen met HAS Hogeschool. Het Atelier biedt allerlei trainingen en workshops aan op het gebied van waardengericht leiderschap. Via HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen loopt onder meer de open leergang Waardengericht Leiderschap. Maar ook binnen het voltijd onderwijs kijken de stichting en verschillende opleidingen van HAS Hogeschool hoe ze elkaar een stap verder kunnen helpen op het gebied van waardengerichtheid.

Minor Future Food Systems
Eén van die activiteiten is een 7-delige College Tour gehouden binnen de vierdejaars minor Future Food Systems van de opleiding International Food & Agribusiness. “Binnen deze minor staan een aantal thema’s centraal: Transition, Innovation, Leadership en Research”, legt docent Erwin Bouwmans uit. “We wisselen in deze minor groepsopdrachten af met individuele opdrachten. En dagen onze studenten uit om naar de toekomst te kijken. Van de future food sytems, maar zeker ook van henzelf. Bij dat laatste is Value Based Personal Leadership erg belangrijk. Het leek ons goed om de studenten een spiegel voor te houden: hoe doen anderen het, hoe doen bestaande leiders het? En dan vooral door te zoeken naar hun passie en drive, hun personal leadership.”

Waardengericht leiderschap centraal
“Binnen de College Tour staat waardengericht leiderschap dan ook centraal”, vult Marloes Vermeer van Atelier Waarden van het Land aan. “Want wat is dat dan, waardengericht leiderschap? 7 Leiders uit allerlei richtingen binnen de agrofoodsector vertelden hun persoonlijke verhaal en deelden hun visies, uitdagingen en worstelingen. We hebben onderzocht wat deze leiders drijft om te doen wat ze doen en waar die drijfveren vandaan komen.”

De impact van je waarden
“De term ‘waarden’ kan soms wat abstract of vaag klinken”, vervolgt Marloes, “omdat we ons niet altijd bewust zijn van ‘why we do it’. Waarden zijn vaak zo vanzelfsprekend dat we ze in eerste instantie nauwelijks opmerken. In de interviews met de leiders haalden de studenten die waarden naar boven. Zo werd duidelijk wat de impact is van die waarden op allerlei keuzes die je als leider maakt. De geïnterviewde leiders geven allen richting aan een transitieproces in de agrofoodector en weten vaak niet precies wat er op hun pad zal komen. Hun waarden gebruiken ze om te navigeren.”

Studenten stelden vragen
De middagen waren als een echte College Tour opgezet. Marloes: “De genodigde werd geïnterviewd, de studenten hadden zich van tevoren in deze persoon verdiept en mochten vragen stellen. Ze focusten zich daarbij op wat ze van deze persoon konden leren. Het ging daarbij om de persoon zelf, maar ook om de visie die deze had op de toekomst van de sector.” De geïnterviewden waren Evelijne Bruning van The Hunger Project, Hans Huijbers van de ZLTO, Ton Cornelissen van de provincie Noord-Brabant, Hanny van Geel van La Via Campesina, melkveehouder en bestuurder Niels den Besten, Michel Zezai van een boerencoöperatie in Kameroen en Frederike Praasterink, collegelid van HAS Hogeschool.

Openhartige gesprekken
Het werden openhartige gesprekken waar de 15 vierdejaars studenten echt lessen uit geleerd hebben. “Want hoewel het hele verschillende figuren waren”, vertelt Marloes, “bleek gedurende de bijeenkomsten steeds dat ze gedeelde waarden hebben. Ze zetten die waarden alleen niet altijd op dezelfde manier. Hun verschillende beweegredenen begrijpen, daar ging het om. De studenten beseften bijvoorbeeld hoeveel impact familie en achtergrond hebben op hoe je in je werk staat.” 

Succesvol format
Vanuit International Food & Agribusiness waren docenten Toon Keijsers, Marc Maas en Erwin Bouwmans betrokken. Erwin: “De College Tour is een erg succesvol format gebleken. Een goede vorm om het persoonlijke van een leider naar boven te halen. De gesprekken zijn geweldige inspiraties geworden voor de studenten, zeker ook door de deskundige moderatie door Marloes Vermeer van Waarden van het Land. Juist het persoonlijke, het emotionele van de mens hebben we vaak mogen zien. En dat was genieten!”

Nieuwe reeks in september
De collegereeks werd afgesloten met een openbare sessie op de HAS Agro Experience. Studenten interviewden Berry Martin van de Rabobank en deden dit met verve. In september start International Food & Agribusiness met een nieuwe serie College Tour.