Leergang & Workshops

Het Atelier organiseert ontmoetingen. Leergangen en workshops voor mensen die hun visie willen scherpen op het vlak van voedselvraagstukken en een kleurrijk netwerk willen opbouwen met andere professionals. De activiteiten van Atelier Waarden van het Land zijn gericht op uitwisseling van kennis en ervaring tussen deelnemers. Daarnaast worden sprekers uitgenodigd om te inspireren en uit te dagen. Bijeenkomsten gaan over de persoonlijk waardenoriëntatie van deelnemers, het effectief inzetten van waarden in de eigen organisatie en de maatschappelijke vraagstukken waar de organisatie deel van uitmaakt. Hieronder vindt u informatie over de diverse leergangen en workshops. Stteds gehouden in een gastvrije omgeving die ruimte biedt voor reflectie, onder geoefende gespreksleiding.