Onze waarden

Hoe garanderen we de voedselzekerheid? Welke kansen bieden globalisering én regionalisering? Wat kunnen we doen om de CO2-uitstoot te beheersen? Hoe kan (bio)technologie de sector verduurzamen? Ondernemers, bestuurders en professionals in de agro- en foodsector hebben dagelijks te kampen met complexe maatschappelijke, morele en economische vraagstukken. Al die vragen zijn te herleiden tot één kernvraag: hoe komen we samen tot maatschappelijk verantwoord investeren, produceren en consumeren?

Het zijn uitdagende vragen waar geen eenvoudige antwoorden op te geven zijn. Bovendien leidt een antwoord onherroepelijk tot een nieuwe vraag. Een discussie over bijvoorbeeld het nut van CO2-beperkende maatregelen, leidt onherroepelijk tot vragen over de economische effecten daarvan voor agrarische ondernemers. In het publieke debat verzandt het gesprek dan al snel tot een loopgravenoorlog. Een gemiste kans, want juist het delen van kennis kan een krachtige bron van innovatie zijn. En dat is precies waar Atelier Waarden van het Land voor staat.

Atelier Waarden van het Land organiseert kennisbijeenkomsten voor ondernemers, bestuurders en professionals in de brede agro- en foodsector. Het Atelier is een initiatief voor en door de sector. Juist daardoor neemt het Atelier een unieke positie in, want de hele sector is vertegenwoordigd. Die krachtenbundeling vormt de motor voor een continue zoektocht naar nieuwe antwoorden op de vraag: hoe kunnen we samen ondernemen, samen werken en samen leven, met oog voor mens, milieu en maatschappij?