Ambitie

Atelier Waarden van het Land is de partner voor het stimuleren en toepassen van waardengericht leiderschap als aanvulling op inhoudelijk vakmanschap in de Agri, Food en Leefomgeving.
We dragen op een actieve manier bij aan tranisities en innovaties in Agri, Food en Leefomgeving. Door  leiders van de toekomst voor te bereiden en uit te dagen waardengericht de complexe vraagstukken in Agri, Food en Leefomgeving aan te gaan. Dit doen we door binnen de sector te kijken, maar juist ook de verbinding te maken naar andere sectoren.

We organiseren uiteenlopende activiteiten. Van leergangen tot workshops, van seminars tot incompany trainingen. Het Atelier biedt elke deelnemer een vertrouwde omgeving.

De activiteiten vinden plaats op locaties met een sfeer die past bij onze cultuur en identiteit: laagdrempelig, gastvrij, persoonlijk en inspirerend.