Onze mensen

Marloes Vermeer

Ik ben Marloes Vermeer. Mijn plezier in het bezig zijn met alles wat groeit en bloeit wortelt in mijn achtergrond als boerendochter. Ik houd van de ondernemersmentaliteit, de vrijheid en onafhankelijkheid die daarbij horen. Maar ook het verantwoordelijkheidsgevoel voor wat er om me heen gebeurt.

Het is mijn ambitie om samen met het team van Atelier Waarden van het Land uitdagende leertrajecten te faciliteren waarin mensen hun beste potentieel in zichzelf verder naar boven halen en benutten.  Ik ervaar steeds weer dat wanneer iemand scherp heeft waar hij of zij voor staat en voor wil gaan er nieuwe perspectieven gecreëerd worden, ook voor complexe vraagstukken. De energie die dat losmaakt zorgt voor nieuwe verbindingen en duurzame oplossingen die we nodig hebben voor de wereld van vandaag en morgen.
Mijn werk voor het Atelier omvat drie hoofdactiviteiten: het ontwerpen van leiderschapsprogramma’s; het modereren van leiderschapsprogramma’s; en coaching aan leiders en professionals. De leiders en professionals waarmee ik heb gewerkt waarderen mijn analytische blik waardoor ik snel tot de essentie van organisatie- en mensprocessen weet door te dringen en doelgericht en effectief werk, met zorg en oog voor een vertrouwd en veilig leerklimaat.

Ton Duffhues

Het Atelier is voor mij een werkplaats voor mensen die op een of andere manier professioneel betrokken zijn bij de boeiende wereld van landbouw, voedsel, natuur en leefomgeving en een sterke behoefte voelen om daar een eigen waardevolle weg in te vinden. Telkens
opnieuw ervaar ik hoe inspirerend het is om met deze mensen te werken aan de vraagstukken die hen bezighouden. En telkens ervaar ik de kracht van ‘boerenwijsheid’ en van ‘leren van en met de natuur’.

Wat doe ik precies voor het Atelier? Begonnen als de pionier die alle voorkomende werkzaamheden oppakte, ligt mijn focus nu op de inhoudelijke ontwikkeling van het ‘werken met waarden’ en op het modereren van trainingen, leergangen en workshops.
Wat is mijn achtergrond en welke waarden vind ik belangrijk? Als telg van een groot gezin heb ik thuis geleerd wat het belang van samenwerking is. Door mijn studie en werk heb ik geleerd dat het verstaan van de ander ook te maken heeft met het verstaan van mezelf. Voor mij zijn dit kernwaarden die voortdurend om reflectie en onderhoud vragen, zowel in het kader van mijn persoonlijke ontwikkeling maar ook met het oog op de actuele vraagstukken met betrekking tot landbouw, voedsel, natuur en leefomgeving.

Ik ben 62 jaar en heb inmiddels 5 kleinkinderen. Denken over de toekomst van deze kleine koters maakt voor mij de urgentie en de betekenis van het werk van het Atelier Waarden van het Land nog groter.

 

Jeroen Bos

We willen waardegedreven werken niet alleen een plek geven in het onderwijs van de HAS, maar ook in onze externe activiteiten. We zien dat er steeds meer eisen worden gesteld aan de keten van agro, food en leefomgeving. Niet alleen als het gaat om

voedselzekerheid en voedselveiligheid, maar ook als het gaat om meer abstracte en uiteenlopende thema’s als verspilling, inpassing van agrarische functies in het buitengebied, de verhouding tussen productie en andere waarden van het landschap, duurzaamheid en betrokkenheid. Dat gaat veel verder dan het - overigens belangrijke - debat over de kiloknaller.

Als directeur van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen voel ik me er verantwoordelijk voor de kennis die de HAS samen met het Atelier Waarden van het Land daarover in huis heeft op een goede manier aan te bieden, zodat we deelnemers aan onze activiteiten kunnen laten groeien in hun leiderschap.

Voor mij is een belangrijke drijfveer dat spelers uit de keten van agro, food en leefomgeving zich bewust zijn van de gevolgen van hun handelen als het gaat om people, planet en profit en zich daarover kunnen verantwoorden naar anderen. Maak duidelijk wat je doet, waarom je dat doet en dat je rekening houdt met andere waarden dan bedrijfseconomische waarde. Zorg ervoor dat je dat gesprek met de buitenwereld goed kan voeren en dat je openstaat voor goede ideeën. Alleen dan komen we verder in een echt duurzame, toereikende en volhoudbare voedselproductie.

Vooruitgang, ruimte voor talent en vertrouwen zijn voor mij persoonlijk belangrijke waarden, die ik ook in mijn werk probeer vorm te geven en die ik aan mijn twee kinderen wil doorgeven

Francis Grandia 

Atelier Waarden van het Land is voor mij een plaats waar persoonlijke ontwikkeling gekoppeld aan actuele thema’s en/of vraagstukken uit de sectoren Agro, Food en Leefomgeving samen komen.Vanuit mijn rol als projectleider Atelier Waarden van het Land en adviseur opleidingen bij HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van menselijk kapitaal.
Een bijdrage leveren aan life long learning is waar ik warm van word!

 

Marloes de Jong

Sinds een paar jaar ben ik werkzaam voor Atelier Waarden van het Land. Ik houd mij voornamelijk bezig met de communicatie vanuit het Atelier. Daarnaast ben ik werkzaam op de melkveehouderij van mijn man waar wij ook wonen. Het ondernemerschap spreekt me daarom erg aan. Ook spelen de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid een grote rol in mijn leven. 

Kim de Bont

Sinds Atelier Waarden van het Land verbonden is aan HAS Hogeschool ben ik betrokken bij deze mooie samenwerking. Vanuit mijn rol als projectmanager houd ik me bezig met de organisatie en administratie rondom de diverse activiteiten die het Atelier te bieden heeft. Ik hoop hiermee bij te dragen aan een fijne en vertrouwde leeromgeving voor de deelnemers. Ik ben opgegroeid in een gezin waar persoonlijke ontwikkeling en waarde van de leefomgeving mede centraal stonden. Iets dat ik ook aan mijn eigen kinderen hoop mee te geven.