Incompany

Voor bedrijven of organisaties kan het interessant zijn de discussie over persoonlijke waarden van leden of medewerkers, bestuurders of management aan te laten sluiten bij de discussie over de waarden van de organisatie als geheel. Met name in trajecten van heroriëntatie of bestuurlijke vernieuwing kan die wisselwerking een stimulans vormen. Daarvoor worden in coproductie specifieke programma's opgesteld. Vanaf 2011 gebeurde dit voor onder andere Cosun, ZLTO, LLTB en FrieslandCampina.