Partners

Partnerraad
Atelier Waarden van het Land is een initiatief van bedrijven en organisaties uit de agro- en foodsector. Het Atelier werkt samen met de landbouworganisaties LTO-Noord, LLTB, ZLTO en Boerenbond (België). Ook coöperaties als Rabobank, Achmea, Agrifirm, Cosun, Vion en Friesland-Campina steunen Atelier Waarden van het Land. Dit doen ze door zowel financieel als inhoudelijk te investeren in het kennisatelier en deel te nemen in de partnerraad. De partnerraad fungeert als denktank en verbindingsschakel voor draagvlak en afstemming in de diverse organisaties.

Partners
•    LLTB: Léon Faassen


"Het Atelier Waarden van het Land is van toegevoegde waarde, omdat het een brug slaat tussen ondernemers en bestuurders. Inspirerend leiderschap zorgt voor nieuw elan."

•    ZLTO: Hans Huijbers


“Inzetten op gedeelde waarden is geen kunstje dat je kunt leren, dat is een mentaliteit die bij ons past. Waarden van het Land haalt het beste in ons boven.”

•    Achmea: Jack Buckens


“Het Atelier helpt je om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Het verbindt ratio met emotie, waardoor een waardevolle afweging van ideeën en belangen mogelijk wordt.”

•    FrieslandCampina: Jan Keijsers / Simon de Ruijter


"Waardegericht leiderschap is onmisbaar voor de toekomst van de agri- en foodsector omdat juist dat het verschil maakt in het creëren van waarde in de keten."

•    Royal Cosun: Robert Smith


"Het atelier helpt je om je beter bewust te worden van je eigen waarden en normen en hoe dit zich uit in de wijze waarop je richting anderen en je organisatie kan opereren."

•    Rabobank Nederland: Riek van der Harst


"Wij mensen en de aarde, het land, staan van oorsprong dicht bij elkaar. Samen doen we de mooiste zaken groeien. De ervaringen, de boerenwijsheden voorkomend uit dat proces kunnen geweldig helpen bij de persoonlijke groei van mensen. Dat is de unieke basis en focus van Atelier Waarden van het Land."

•    Boerenbond: Peter Broeckx / Peter van Bossuyt


"Besturen in een landbouworganisatie is naast het inhoudelijke, dossiermatige vooral mensenwerk. Zorg om menselijke waarden vormt daarbij de spiegel op organisatie en maatschappij."

Samenwerkingspartners
•    Stichting Alfa en Omega: Marco Korff
•    HAS: Den Bosch: Dick Pouwels
•    NCR: Arjen van Nuland